แสนคำ เทอร์เรส ตั้งอยู่บนชั้นสองของคลับเฮ้าส์หมู่บ้านในฝัน 2 ก่อนถึงอุทยานราชพฤกษ์ เป็นหนึ่งในร้านอาหารไทย-พื้นเมืองที่มีบรรยากาศดีและสวยที่สุดของเมืองเชียงใหม่