อาหารชาวเกาะ ไม่ได้แปลว่าอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับว่าเกาะไหน และทะเลอะไร! หนึ่งในความสนุกและมีความสุขบนเกาะยาวน้อย คือการนึกถึงมื้อต่อไป